หน่วยงานที่ดูแลชุมชนไทยตามมลรัฐต่างๆ ในสหรัฐฯ ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

จำนวนคนไทยในสหรัฐฯ ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการจัดสำรวจจำนวนประชากรอย่างเป็นทางการ แต่จากการประมาณการของ สอท./สกญ. ประมาณการว่า ประชาชนที่พำนักในสหรัฐฯ มีจำนวนประมาณ 300,000 คน (ทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย) จำแนกเป็น 1) ในนครลอสแอนเจลิสและเขตอาณา ประมาณ 200,000-250,000 คน 2) ในนครนิวยอร์กและเขตอาณา ประมาณ 14,000 คน 3) ในนครชิคาโกและเขตอาณา ประมาณ 20,000 คน และ 4) ในกรุงวอชิงตัน ดีซี และเขตปริมณฑล ประมาณ 15,000 คน

 

 

ประชาชนไทยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บริเวณมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ส่วนใหญ่ประกอบอาวีพในร้านอาหารไทย/ หรือทำงานรับจ้างทั่วไป ในบริเวณนี้มีการจัดตั้งไทยทาวน์ในลักษณะเดียวกับไชน่าทาวน์หรือโคเรียน ทาวน์ ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านอาหารและชุมชนคนไทย มีจำนวนมากกว่า 2,000 ร้าน ส่วนประชาชนที่ประกอบสาขาวิชาชีพ อาทิ แพทย์ พยาบาล วิศวกร จะพักอาศัยในบริเวณ Midwest และกรุงวอชิงตันและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ ส่วนนักเรียนจะศึกษาอยู่กระจัดกระจายทั่วสหรัฐฯ

 

ปกติชุมชนชาวไทยมีความเป็นห่วงเป็นใยและสนใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ และการเมืองภายในประเทศ โดยรับรู้รับทราบพัฒนาการต่างๆ ผ่านสื่อต่างๆ พอสมควร คนไทยส่วนมากมักเป็นคนรุ่นเก่า ที่ตั้งรกรากมาเป็นเวลานาน มีความเชื่อมั่นในสิทธิ เสรีภาพทางความคิด และการแสดงออกของตนอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบกฎหมายท้องถิ่น มีการก่อตั้งชมรม/สมาคมที่แข็งขัน จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือไทยและประชาชนไทยในภูมิลำเนาบ้านเกิด รวมทั้งให้ความร่วมมือกับสกญ. เป็นอย่างดีเสมอมา


ลักษณะของชุมชนไทยในแต่ละอาณาเขต

 

 

 - สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส – “หลากหลาย”

 

     เปรียบได้เป็น 1 จังหวัดของประเทศไทย ประชาชนในเขตอาณา โดยร้อยละ 60-70 ของคนไทยในลอสแอนเจลิส ประกอบอาชีพหลากหลาย อาทิ รับจ้างทั่วไป/ ร้ายอาหาร/ ธุรกิจส่วนตัว ที่เหลืออีกร้อยละ 30-40 ประกอบวิชาชีพ อาทิ แพทย์ พยาบาล วิศวะ มีสื่อมวลชนในท้องถิ่นประมาณ 7-8 ฉบับ รายงานข่าวชุมชนไทยในท้องถิ่น รวมทั้งการรวมกลุ่มตั้งเป็นชุมชน/สมาคมและจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนไทย ในสหรัฐฯ และในประเทศไทยด้วย

 

 - สกญ. ณ นครนิวยอร์ก – “วัยทำงาน”
      ประชาชน ในเขตอาณาประมาณ 14,000 คน (เฉพาะในนครนิวยอร์กมีประมาณ 6,000-7,000 คน) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป พ่อครัว แม่ครัว ธุรกิจส่วนตัว นักศึกษามีประมาณ 1,000 คน ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ใน Ohio Pittsburg และ Massachusetts จำนวนร้านอาหารไทยประมาณ 800 ร้าน ชุมชนคนไทยในพื้นที่นี้มีลักษณะประนีประนอม มีวุฒิภาวะสูง และมีความตั้งใจทำงาน
 - สกญ. ณ นครชิคาโก – “Midwest Chapter แพทย์ พยาบาล วิศวกร”

 

      ประชาชน ในเขตอาณามีประมาณ 20,000 คน ส่วนใหญ่พำนักในนครชิคาโก และรอบๆ เมืองใหญ่ อาทิ St. Louis, Detroit, Minnesota, Kansas City ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแพทย์ พยาบาล และวิศวกร โดยมีร้านอาหารไทยประมาณ 200 ร้าน

 

     ชุมชนไทยในเขตอาณาให้ความสนใจกับพัฒนาการทางการเมืองของไทย รวมทั้งให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของสกญ. ในการพัฒนาประเทศไทย และสังคมไทยอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังมีนโยบายที่จะจัดตั้ง “ไทยทาวน์” เช่นเดียวกับในนครลอสแอนเจลิส ซึ่งสกญ. ได้สนับสนุนและผลักดันให้ชุมชนไทยมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในอีกทาง หนึ่ง

 

 - สอท. ณ กรุงวอชิงตัน

 

     ประชาชนในเขตอาณามีประมาณ 15,000 คน ส่วนใหญ่พำนักในกรุงวอชิงตัน ดีซี และเขตปริมณฑล โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแพทย์ พยาบาล ธุรกิจส่วนตัว องค์การระหว่างประเทศ มีร้านอาหารไทยประมาณ 300 ร้าน มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นชมรม/สมาคมประมาณ 26 สมาคม โดยมีการจัดกิจกรรมระดมทุนของสมาคม/ชมรมอย่างต่อเนื่อง ชุมชนไทยให้ความสนใจกับพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย และมีการรวมตัวกันเพื่อหารือถึงเรื่องดังกล่าวอยู่เป็นประจำ โดยมีการเชิญวิทยากรจากเมืองไทยมาอย่างสม่ำเสมอ วัดไทยดีซียังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนไทยในเขตอาณา โดยสังเกตได้จากการจัดกิจกรรมของวัดที่จะมีคนจากทุกสาขาอาชีพเดินทางไปร่วม กิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

******************

                                                    กองอเมริกาเหนือ
                                                     กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
                                                    ตุลาคม 2552

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!Login Form

บทความทั่วไป

พระสุธีธรรมานุวัตร-มัคคุเทศก์มือ-1-รับโอบามา-เยือนวัดโพธิ์
เป็นครั้งแรกที่ผู้นำสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีบารัค โอบามา...
นักกีฬาไทยที่ได้เหรียญทอง-12-เหรียญ-เหรียญเงิน-6-เหรียญ
 ภาสินี ศากยวงศ์ กีฬา กีฬา  เป็นยาวิเศษ  การออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง ...
eveinterview
เมื่อดาราสาว ได้รับบทบาทการเป็นแม่ครั้งแรกในชีวิตของเธอ เธอรู้สึกอย่างไรบ้าง...
พริสซิลลา-ชาน-เจ้าสาวของ-มาร์ค-ซัคเคอร์เบิร์ก
ถึงตอนนี้เราต่างทราบกันดีแล้วว่า รายชื่อมหาเศรษฐีพันล้าน ต้องมีชื่อของ"มาร์ค...
wtcengineer
รายงานพิเศษ วาระครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน 2001 คุณดำรง องคะสุวรรณ...
ผลกระทบค่าเงินบาทแข็งตัวในตลาดสหรัฐอเมริกา
จากการสอบถามความเห็นของผู้นำเข้าสินค้าจากประเทศไทย...
ร้านค้าปลีกในสหรัฐฯที่คาดว่าจะต้องปิดตัวลงในปี-๒๕๕๖
หลังจากช่วงฤดูกาลช้อปปิ้ง Holiday Shopping Season...
ธุรกิจขาย-on-line-ในสหรัฐฯ-เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่น่าพอใจ
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการทำธุรกรรม On Line สูงที่สุดในโลก...
ตลาดรถยนต์ในสหรัฐฯ-อีกหนึ่งตัวของดัชนีผู้บริโภค
ธุรกิจการจำหน่ายรถยนต์ในสหรัฐฯรายงานตัวเลขการขายที่ดีที่สุดในปีที่ผ่านมา (๒๐๑๒)...
แนวโน้มผู้บริโภคต่ออาหารทะเลปี-2013
(ปีของการทำอาหารในครัวเรือนและสินค้า Private...
10-สาขาวิชาเอกที่ตกงาน-ค่าตอบแทนน้อยสุด-กับ-10-สาขาที่ได้เงินสูงสุดในอเมริกา
เว็บไซต์ฟอร์บ นำเสนอผลสำรวจจากศูนย์การศึกษาและทำงาน แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์...
the-new-iphone-iphone-5
iPhone 5 - ช่วงนี้มีเรื่องข่าวหลุด-ข่าวลือเกี่ยวกับภาพดีไซน์ ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่อย่าง...
surface
หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าไมโครซอฟท์ เตรียมเปิดตัวแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ "Window...
emoji
ในปัจจุบันโลกออนไลน์และการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตและสัมคมมากขึ้น...
iphone-5-liquid-metal
iPhone 5 อัพเดทข่าวเปิดตัว และ ราคา iphone 5 (ไอโฟน 5) ล่าสุด :...