สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการทำธุรกรรม On Line สูงที่สุดในโลก โดยเฉพาะผู้บริโภคในสหรัฐฯ มีพฤติกรรมบริโภคนิยมที่สูงกว่าชาติอื่นในโลก ซึ่งจะเห็นได้จากดัชนีเศรษฐกิจที่ การบริโภคภายในประเทศ (Domestic Consumption) เป็นสัดส่วนเกิน 80% ของ GDP ดังนั้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล (Stimulus Program) ทุกครั้งจะมุ่งไปที่การกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในประเทศดัชนีที่สำคัญตัวหนึ่งในการวัดการบริโภคภายในประเทศของคนสหรัฐฯ คือ การขายปลีกในช่วงเทศกาล คริสมาสต์และปีใหม่ (ซึ่งรวมถึงช่วงสำคัญคือ Thanksgiving Day และ Black Friday ด้วย)

วารสาร On Line comScore ได้จัดทำรายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินซื้อของ On Line ของคนอเมริกัน ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมานี้ว่า มีมูลค่า 42.29 พันล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 14% จากมูลค่า 37.17 พันล้านเหรียญฯ ในปี 2011 แต่ยังไม่ถึงระดับที่คาดการณ์ไว้

วัน Shopping Days ที่สำคัญๆของคนอเมริกัน มียอดการจำหน่ายดังนี้

- Thanksgiving Day มูลค่า 633 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 32%

- Black Friday มูลค่า 1.2 พันล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 28%

- Cyber Monday (26 พฤศจิกายน หลังวัน Thanksgiving Day) มูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 17%

- Free Shipping Day ( 17 ธันวาคม ผู้ขายของ On Line เสนอบริการไม่คิดค่าบริการในการส่งสินค้า) มูลค่า 1 พันล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 76%

- Christmas Day มูลค่า 288 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 36%

ตัวเลขอัตราการเพิ่มขึ้นดังกล่าว ถึงแม้จะสูงกว่าในปีที่ผ่านมา (2011) แต่ก็ยังต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ร้านค้าปลีก On Line ตั้งเป้าหมายไว้

ในช่วงต้นของเทศกาล มูลค่าการซื้อขายเริ่มต้นอย่างคึกคัก และ comSource ก็คาดการณ์ว่าอัตราการ เพิ่มขึ้นจะดีขึ้นอีกในช่วงกลางเดือนธันวาคมและคริสมาสต์ แต่กลับปรากฎว่าการบริโภคชะงักลงอย่าง

กระทันหัน ทั้งนี้สาเหตุน่าจะเนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่อง "วิกฤติหน้าผาการคลัง - Fiscal Cliff" ซึ่งเป็น Issue ที่ร้อนแรงขึ้นมาช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะหัวข้องเรื่องการเพิ่มภาษีรายได้ อันจะมีผลกระทบต่องบประมาณของครัวเรือนในปี 2013

อย่างไรก็ตาม วันที่คนอเมริกันกระหน่ำซื้อของกันอย่างหนักทาง On Line ยังคงเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดดังกล่าว โดยวันที่นำหน้าเป็นอันดับหนึ่งของปี 2012 คือวัน Cyber Monday (1.5 พันล้านเหรียญฯ)

ความนิยมซื้อของทาง On Line ของคนอเมริกันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2013 ซึ่งการแข่งขันทางด้าน Digital Devices จะทวีความรุนแรงขึ้นทุกที ผู้บริโภคจะสามารถสั่งซื้อของทาง On Line ได้จากเครื่องมือ Digital Devices ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น Smart

Phone, IPad, Tablet หรือ Desktop แบบดั้งเดิม จึงเป็นที่คาดกันว่าในปี 2013 การซื้อขาย On Line จะยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้น และร้านค้าปลีกใหญ่ๆทั้งหลายจะยิ่งเพิ่มกลยุทธ์ลดแลกแจกแถมในการแย่งชิงผู้บริโภคทางด้าน On Line กันมากยิ่งขึ้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก

๗ มกราคม ๒๕๕๖

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!Login Form