โดย  ฉัตรสุมาลย์
บทความในหนังสือมติชนสุดสัปดาห์

ท่านธัมมนันทาได้รับนิมนต์ไปบรรยายพิเศษให้นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย  ก็เลยทำให้ได้พบปะกับอาจารย์ทอดด์ เปเรร่า ซึ่งแต่งงานกับผู้หญิงไทย  นอกจากนั้น ท่านยังได้ทำงานวิจัยเรื่องคนไทยในอเมริกาอีกด้วย

 

ดูจากนามสกุลก็ทราบว่าอาจารย์มีเชื้อสายสเปน เพราะมีนามสกุลนี้ในศรีลังกาด้วย คือเป็นลูกหลานของพวกสเปนที่ไปปกครองศรีลังกาอยู่ในช่วงนั้น  อาจารย์ทอดด์ขับรถรับส่งท่านธัมมนันทาไปเยี่ยมวัดไทยก็เลยมีโอกาสได้พูดคุย เกี่ยวกับงานวิจัยของอาจารย์  ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าน่าสนใจที่จะนำมาบอกเล่าต่อกับพี่น้องในประเทศไทย

 

ดั้งเดิมมีคนไทยที่อพยพไปอยู่ในอเมริกาตั้งแต่ ๑๙๒๙  โดยตั้งรกรากอยู่ที่รัฐคาโรไลน่าทางเหนือ ได้รับการโอนสัญชาติใน ค.ศ.๑๙๓๙ นับเป็นกลุ่มชาวเอเซียกลุ่มแรกที่ตั้งรกรากในอเมริกา และได้รับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

 

คุณทอดด์แบ่งช่วงการศึกษาโดยเฉพาะสตรีชาวไทยออกเป็น ๒ ช่วง คือช่วงก่อนและหลัง ค.ศ.๑๙๖๕ ซึ่งถือเป็นช่วงที่คนไทยเข้าไปอเมริกาจำนวนมาก  โดยการศึกษาของเขาเน้นในกลุ่มหลัง จากรายงานของทางการสหรัฐ มีหลักฐานว่าใน ค.ศ.๑๙๖๘ มีคนไทยไปอยู่ในอเมริกาเพียง ๖๔๕ คน แต่ละปีเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ  มาจนถึง ค.ศ.๒๐๐๖ มีจำนวน ๑๑,๗๕๐ คน  รวมเป็นคนไทยในอเมริกา เกือบ ๒ แสนคน  จำนวนนี้ คุณทอดด์เล่าว่า เป็นตัวเลขทางการ แต่ตัวเลขจริงอาจจะสูงกว่าถึงเท่าตัว ในจำนวนที่ว่านี้  กระจุกตัวอยู่มากที่สุดในเมืองลอสแอนเจลลิส ถึง ๒๔,๑๕๑ คน  ในจำนวนนี้เป็นคนไทยรุ่นแรก  คือเพิ่งไปถึงร้อยละ ๖๖ และเป็นคนไทยรุ่นที่สอง คือพ่อแม่มาจากเมืองไทยร้อยละ ๒๐ จำนวนคนไทย นับเป็นร้อยละ ๑.๓ ของชาวเอเซียทั้งหมดในอเมริกา  แต่ถ้านับเป็นประชากรของอเมริกันก็มีเพียง ร้อยละ.๐๕

 

ตัวเลขที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง  คือในการศึกษาเปรียบเทียบกับคนเอเซียด้วยกัน  ชายไทยแต่งงานกับหญิงไทยเพียง ร้อยละ ๒๙ เป็นตัวเลขต่ำสุดเมื่อเทียบกับชาติชาติอื่น บอร์โด นักวิชาการอีกคนหนึ่งวิจารณ์ว่า ผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติเป้นการแต่งงานที่ยกระดับฐานะของตนเอง ขึ้นทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและการศึกษาหญิงไทยนั้น ฝรั่งมองว่า ไม่ว่าจะเป็นสาวรำวง ชาวนา หรือคนใช้แรงงาน หญิงไทยมีเสน่ห์ที่มัดใจชายต่างชาติเหนือชั้นกว่าหญิงชาติอื่นๆ  ทั้งนี้เพราะมีคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย และคุณค่าจากคำสอนในพุทธศาสนาที่ทำให้หญิงไทยมีความงาม ความมั่นใจในตนเอง กิริยามารยาท ตลอดจนสติปัญญา เช่นนี้หญิงไทยจึงมีจุดดึงดูดชาวต่างชาติในความมีอารมณ์ขัน และที่สำคัญความสามารถพิเศษที่จะเผชิญหน้ากับปัญหานานาประการ แม้กระนั้นหญิงไทยก็ยังรักษาความน่ารักเหมือนเด็กที่ทำให้การครองชีวิตมีรส ชาติ ผู้เขียนไม่ได้เขียนเอง ตรงนี้ เรียกว่าแปลคำต่อคำทีเดียว อัศจรรย์ประมาณนั้น เชียวหนอ หญิงไทย ด้วยเหตุนี้  จำนวนหญิงไทยจึงทำให้ตาชั่งระหว่างเพศหญิงชายเอียงกระเท่เร่  คือน้ำหนักที่เทไปทางหญิงมากกว่าอย่างชัดเจน

 

ในการศึกษาบทต่อมาเรื่องความเข้าใจในพุทธศาสนา ก็พบเรื่องที่เราไม่น่าจะประหลาดใจ  คุณทอดด์เรียกว่า เป็นความเชื่อแบบพุทธที่เน้นการปฏิบัติได้มากกว่าที่จะเป็นพุทธบริสุทธิ์ หรือพุทธตามพระไตรปิฎก

 

ผู้หญิงไทยทุกคนในอเมริกาบอกว่าตัวเองเป็นพุทธ  แต่การเป็นพุทธนั้นหมายความว่าอย่างไร  ผู้หญิงที่ให้สัมภาษณ์ในงานวิจัยนี้ ๘ คน ระบุว่าตนเป็นชาวพุทธที่ดี ในความหมายว่า มีความเมตตาต่อคนอื่น เป็นคนใจดี นอกจากนั้น ก็มักระบุว่า การเป็นชาวพุทธหมายถึงไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่โลภ ไม่ปด ซื่อสัตย์ อยู่ในโอวาทพ่อแม่  เป็นคนทำงานที่ดี ช่วยสร้างวัด ในจำนวนหญิง ๒๔ คนที่ตอบคำถามนั้น  มีเพียง ๔ คนเท่านั้นที่ทำในสิ่งที่เป็นชาวพุทธจริงๆ  ที่น่าแปลกใจคือไม่มีใครพูดถึงเรื่อง ผิดศีลข้อกาเม และไม่พูดถึงเรื่องสุราเมรัยเลยสักคนเดียว  เราจะเข้าใจได้ว่า หญิงไทยหลายคนที่ไปอยู่ต่างประเทศไปทำงานอะไร เรื่องศีลข้อกาเมก็เลยต้องวงเล็บไว้ก่อน

 

ในงานเรื่อง Thai Americans  หรือชาวไทยอเมริกันนั้น คุณเจมิน เบา ให้ตัวเลขไว้ว่า อุตสาหกรรมการค้าทางเพศในประเทศไทยมีตัวเลขสูงถึง ๒๒ ถึง ๒๕ พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๑๐ ถึง ๑๔ ของจีดีพีของประเทศไทยทีเดียว  ลูกค้าก็คือกลุ่มคนที่มีความสามารถทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า ได้แก่ผู้ชายที่มาจากญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลี เยอรมนี อังกฤษ ออสเตรเลีย และอเมริกา

 

คุณทอดด์ตั้งข้อสังเกตว่า หญิงไทยที่ให้สัมภาษณ์และพูดคุยด้วยนี้ ไม่มีใครเห็นว่า การทำบุญหรือสนับสนุนพระเป็นการกระทำที่จัดว่าเป็นชาวพุทธที่ดี  แต่ในทางกลับกัน  ผู้ให้สัมภาษณ์เน้นการช่วยเหลือกัน  ซึ่งมิได้เจาะจงในการสนับสนุนพระสงฆ์ ทั้งนี้อาจจะมาจากบริบทของสังคมไทยในต่างแดนที่จำเป็นต้องช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกันนั่นเอง

 

ความเข้าใจในพุทธศาสนาของหญิงเหล่านี้ ก็ห่างไกลจากคำสอนหลัก ๓ คนเข้าใจว่าคำสอนหลักในพุทธศาสนาคือศีล ๕ หรือ บางคนอธิบายว่า ทำบุญให้กับคนที่ได้ทุกข์  ให้เดินสายกลาง  คุณทอดด์บอกว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องอริยสัจ  หรือมรรคมีองค์แปด ไม่มีใครเอ่ยถึงกิเลสทั้งสาม  หลักเรื่องอนัตตา ท่านธนิสสโร พระภิกษุชาวอเมริกันที่บวชในประเทศไทยชี้ว่า นี้เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่า คำสอนของพุทธศาสนาในระดับครัวเรือนนั้นจะดูระดับจิตวิญญาณของตนว่าช่วยเหลือ คนอื่นมากน้อยเพียงใด  ทั้งๆที่ในพระพุทธศาสนาพูดถึงความหลุดพ้นที่จะต้องมาจากภายในใจของเราแต่ละ คนต่างหาก

 

ในงานของคุณทอดด์ได้ชี้ให้เห็นว่า  ความเข้าใจเรื่องคำสอนในพระพุทธศาสนาที่พระภิกษุสงฆ์เข้าใจ กับพระพุทธศาสนาที่ชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้หญิงไทยที่ไปอยู่ต่างแดนถือปฏิบัตินั้น ต่างกันโดยสิ้นเชิง  การปฏิบัติของหญิงไทยเน้นที่ความสัมพันธ์กับสังคม  เช่นนี้ ในงานการศึกษาของคุณทอดด์จึงเห็นว่า ความเข้าใจในพุทธศาสนาของหญิงไทยจึงเรียกว่าเป็นชาวพุทธที่ดีไม่ได้ เราจึงต้องกลับพิจารณาว่า พระพุทธองค์ทรงประดิษฐานพระศาสนาไว้กับพุทธบริษัท ๔ กล่าวคือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา  โดยมีเงื่อนไขว่า ให้พุทธบริษัททั้งสี่นั้น ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์แล้วนำไปปฏิบัติ  เช่นนี้เมื่อมีคนนอกจ้วงจาบจึงจะปกป้องพระศาสนาได้

 

การศึกษาในบทความเล็กๆของคุณทอดด์ แม้ยังไม่สมบูรณ์ตามที่ตัวเธอเองออกปากไว้  แต่ก็ใช้เป็นขั้นก้าวกระโดดให้เราได้พิจารณาตนเอง สังคมไทยโดยรวมในความเข้าใจเรื่องคำสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างดี พระพุทธศาสนานั้น เป็นศาสนาที่ไม่เน้นแต่คำสอน  ในภาคทฤษฎีแต่กลับเน้นในความสอดประสานระหว่างคำสอนกับการปฏิบัติ  และมุ่งเน้นที่ผลของการปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติเองจะได้รับโดยตรง  นี้คือความงาม
พระพุทธศาสนาจึงชวนเชิญให้เราเข้ามาปฏิบัติ  “ท่านจงมาดูเถิด”

 

เสียดายที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชาวพุทธสูงสุดในโลก ร้อยละ ๙๕ เขาว่ากันนะ

 

แต่สงสัยเราจะเป็นชาวพุทธโดยบังเอิญ (Buddhists by chance) มากกว่าที่จะเป็น Buddhists by choice  คือเลือกที่จะเป็นชาวพุทธ อย่างที่ท่านธัมมนันทาว่าซะละมากกว่า

 

สถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี
Royal Thai embassy. Washington DC.
http://www.thaiembdc.org/

สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย
U.S Embassy in Bangkok, Thailand
http://bangkok.usembassy.gov/

สถานกงสุลใหญ่ ณ นคร ลอสแองเจลิส
Thai Consulate General, Los Angeles, California
http://www.thai-la.net/

Read more...

แนะนำหนังสือใหม่ มาเผยกลเม็ดเคล็ดลับการขอวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการกรีนการ์ด เพื่อการอยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมาย

หนังสือ Green Card via the Red Carpet เขียนโดย มร.แอนดรูว์ บาร์ทเลตต์ และ มร.สตีเฟน พาร์เนลล์ กล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของการขอวีซ่า EB-5 ซึ่งเป็นช่องทางที่ช่วยให้ชาวต่างชาติได้กรีนการ์ดและสถานะพลเมืองถาวรในสหรัฐอเมริกา Green Card via the Red Carpet: A Comprehensive Guide to Immigrating to the U.S. by Investing in an EB-5 Regional Center โดย แอนดรูว์ บาร์ทเลตต์ และ สตีเฟน พาร์เนลล์ เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการขอวีซ่าที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถอาศัย ทำงาน หรือใช้เวลาช่วงเกษียณอายุในสหรัฐอเมริกาได้

Read more...

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!Login Form

บทความทั่วไป

พระสุธีธรรมานุวัตร-มัคคุเทศก์มือ-1-รับโอบามา-เยือนวัดโพธิ์
เป็นครั้งแรกที่ผู้นำสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีบารัค โอบามา...
นักกีฬาไทยที่ได้เหรียญทอง-12-เหรียญ-เหรียญเงิน-6-เหรียญ
 ภาสินี ศากยวงศ์ กีฬา กีฬา  เป็นยาวิเศษ  การออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง ...
eveinterview
เมื่อดาราสาว ได้รับบทบาทการเป็นแม่ครั้งแรกในชีวิตของเธอ เธอรู้สึกอย่างไรบ้าง...
พริสซิลลา-ชาน-เจ้าสาวของ-มาร์ค-ซัคเคอร์เบิร์ก
ถึงตอนนี้เราต่างทราบกันดีแล้วว่า รายชื่อมหาเศรษฐีพันล้าน ต้องมีชื่อของ"มาร์ค...
wtcengineer
รายงานพิเศษ วาระครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน 2001 คุณดำรง องคะสุวรรณ...
ผลกระทบค่าเงินบาทแข็งตัวในตลาดสหรัฐอเมริกา
จากการสอบถามความเห็นของผู้นำเข้าสินค้าจากประเทศไทย...
ร้านค้าปลีกในสหรัฐฯที่คาดว่าจะต้องปิดตัวลงในปี-๒๕๕๖
หลังจากช่วงฤดูกาลช้อปปิ้ง Holiday Shopping Season...
ธุรกิจขาย-on-line-ในสหรัฐฯ-เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่น่าพอใจ
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการทำธุรกรรม On Line สูงที่สุดในโลก...
ตลาดรถยนต์ในสหรัฐฯ-อีกหนึ่งตัวของดัชนีผู้บริโภค
ธุรกิจการจำหน่ายรถยนต์ในสหรัฐฯรายงานตัวเลขการขายที่ดีที่สุดในปีที่ผ่านมา (๒๐๑๒)...
แนวโน้มผู้บริโภคต่ออาหารทะเลปี-2013
(ปีของการทำอาหารในครัวเรือนและสินค้า Private...
10-สาขาวิชาเอกที่ตกงาน-ค่าตอบแทนน้อยสุด-กับ-10-สาขาที่ได้เงินสูงสุดในอเมริกา
เว็บไซต์ฟอร์บ นำเสนอผลสำรวจจากศูนย์การศึกษาและทำงาน แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์...
the-new-iphone-iphone-5
iPhone 5 - ช่วงนี้มีเรื่องข่าวหลุด-ข่าวลือเกี่ยวกับภาพดีไซน์ ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่อย่าง...
surface
หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าไมโครซอฟท์ เตรียมเปิดตัวแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ "Window...
emoji
ในปัจจุบันโลกออนไลน์และการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตและสัมคมมากขึ้น...
iphone-5-liquid-metal
iPhone 5 อัพเดทข่าวเปิดตัว และ ราคา iphone 5 (ไอโฟน 5) ล่าสุด :...